ی یی ی ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

پلوتون و مفتولی

 

ԁ 

 

ی  

 

ј 

 

 

 

DAPCO

 

 

UNIQUE

 

 UNIQUE

 

 KORKMAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پردیس ماهان

 

آرکومین

ARCOMIN

 

ǘ  

 

   

 

یԐ  

 

 

 

 

PARDISMAHAN

 

 

 UNIQUE

 

UNIQUE

 

PISHGAMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

UNIQUE  -   ԁ   -   UNIQUE   -   ԁ   -   UNIQUE
 

 

: ی

خرید عمده و نقد 12 درصد تخفیف دارد

هزینه حمل بر عهده خریدار است

 

ی () ј
 ی23э ی 2400 --- 1
 ی24э ی 3600 --- 1
 ی 39э ی 3100 --- 1

 

        

ی () ј

  ی

4245

---

2

  ی

4240

---

2

ی ی ی

6950

---

2

 ی ی ی

6920

---

2

  

 

      

ی () ј

Ԙی 

1512

---

4

  ی

4365

---

4

 

  

       

ی () ј

  ی 4 یی

6945

---

6

  ǘی ی

 4350

---

12 

3 ی ی

4250 --- 6
5  ی ی 4210 --- 6

20 ی ی

4230

---

6

12 ی ی

4220

---

4

 

 

                                                                

ی () ј

 ی ی 5  ی ی یی

7640 156300 4

 ی ی 5  ی ی یی

7515 154200 4

 ی ی 5  ی ی یی-ی

7524 173000 4
ی ی ی 7585 66000 6
ی ی ی 7563 45000 6

 

                                                             

ی () ј
ی ʘ ی 1.5 ی --- 33400 12
ی ʘ ی 3 ی --- 44500 12
ی ʘ ی 4 ی --- 49600 12
ی ʘ ی 5 ی --- 53600 12

 

 

           

ی () ј
ی 7090 --- 72
ییی ی ی 1660 60000 6
یی ی ی 捘 1449 --- 8
یی ی ی 1492 55000 8
یی ی ی ѐ 1381 --- 6
ی ی ی 1644 --- 4
ی 1388 --- 32
ی ی 1341 --- 24
ی ی 1404 --- 2
ی ی 1633 --- 48
ی ی 1624 34200 12
ی ی 1616 32500 12
ی 1388 --- 32

 

     

 

                                                                                                                               

ی () ј

  ی ی ی

3365

----

12

 ݐی ی ی

3334

---

12

 

                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                            

ی () ј
ی 8 э 5510 --- 4

 ی9э ǘی

 5500

---

4

 

 

ی () ј

ی 129э

5771 450000 2

ی 129э

5769 450000 2

 

ی 129э

 5765

450000

 2

 

                                                                                   

ی () ј

  ی3ی

 6540

---

12 

 5ی یی ی

6580

---

 12

 

 

 

ی () ј
3 э 4090 10000 30
 

Ș 3 э ی ی ѐ

4059 72000 4

 

Ș5э ی ی

4076

---

6

 

Ș 6 э ی ی

4055

77500

6

 

ی 5 э ی

4066

43000

6

 

Ș 3 э ی ی

4060 ---

6

 

 Ș5э ی ی

4082

---

 6

 

 

 

                                                                                                                                                    

ی () ј
ی ی ی 11э 1917 --- 2
ی 26 э یی-8 3610-3624 152250 1

 

 

 

ی () ј

 

  ی

8080

65000

4

 

 

ی () ј

 

  ی

8040

78600

5

 

 

ی () ј

 

 ی ی ی

7050

62900

2

 

 

ی () ј

 

 ی

7030

---

4

 

 

ی () ј
   

5 یی

 

2330 --- 2
   

4 یی

 

2315 --- 2

 

 4

 2325

110000

 2

 

                                                                                                                                    

ی () ј
ی یی 2625 46000 6
ی 2645 --- 6

ی ی

2640

---

6

 

 

     

 

 

   

ی () ј
ی 捘 8527 --- 4
یی 捘 8507 --- 4
ی 8543 --- 4
ی ѐ 8531 --- 4
ی

8560

---

4